Η Ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα και πως πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια μιας λύσης του Κυπριακού προβλήματος

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του

Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού

σας προσκαλεί στη διάλεξη με θέμα:

«Η Ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα και πως πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια μιας λύσης του Κυπριακού προβλήματος»

Το θέμα θα παρουσιάσει ο Συνταγματάρχης ε.α. – Λέκτορας στο κολλέγιο Λήδρα

κύριος Άντης Λοΐζου.

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, 7:15 μ.μ.
 Οίκημα Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού

Αθηνάς 15 στη Χρυσαλινιώτισσα, Λευκωσία

Πληροφορίες : 99770871, 99434604

Privacy Policy Settings