ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠ.ΑΜ.ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΝΤΑΚΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/05/2021

Το Υπουργείο Άμυνας λόγω της εφαρμογή των νέων μέτρων που αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για αντιμετώπιση της πανδημίας με ισχύ μέχρι και τις 9 Μαΐου 2021, αναφορικά με την επιστρατευτική τακτοποίηση των ανέντακτων εφέδρων ανακοινώνει ότι: 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός εφέδρων οι οποίοι έχουν διευθετήσει να παραλάβουν τα ΦΑΠ τους  (Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης) μέχρι τις 30 Απριλίου 2021 ημερομηνία κατά την οποία εξέπνεε η προθεσμία για την επιστρατευτική τους τακτοποίηση. Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί για αυτή τη βδομάδα δεν θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία τους σε στρατόπεδα για παραλαβή των ΦΑΠ. 

Τα Τμήματα Επιστράτευσης έχουν αναπρογραμματίσει όλα τα ραντεβού που είχαν διευθετηθεί.

Για διευκόλυνση των εφέδρων αποφασίστηκε όπως παραταθεί η διαδικασία της επιστρατευτικής τακτοποίησης, μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. 

Για τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Τμήματα Επιστράτευσης όπως ο παρακάτω πίνακας:

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι όσοι έφεδροι έχουν ΦΑΠ για ασκήσεις ή παρουσιάσεις μέχρι τις 9 Μαΐου 2021, θα παρουσιαστούν για να παραλάβουν νέα ΦΑΠ, καθότι έχουν αναβληθεί οι εν λόγω δραστηριότητες.  Υπενθυμίζεται ότι για τις μετακινήσεις των εφέδρων δεν απαιτείται η αποστολή γραπτού μηνύματος και η διακίνηση γίνεται με την επίδειξη του ΦΑΠ. 

ΠΗΓΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Privacy Policy Settings