Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

Ο Παγκύπριος σύνδεσμος εφέδρων Πυροβολικού εύχεται σε όλους τους απανταχού Έλληνες Χρόνια Πολλά! Χρόνια πολλά Ελλάδα!

Privacy Policy Settings