ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ

Τέσσερα μεγάλης ιστορικής αξίας σπάνια βιβλία, παρέδωσε για να εκτίθενται στο μουσείου μας στο οίκημα του Συνδέσμου μας ο επίτιμος πρόεδρος Κώστας Δράκος. Τα τέσσερα βιβλία τα οποία εκδόθηκαν στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση και αποτελούν σημαντικά εκθέματα για το Μουσείο του Συνδέσμου μας. Τα βιβλία φέρουν τους πιο κάτω τίτλους :

  • Μαθήματα Πυροβολικής – έκδοση Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων, 1883, συγγραφέας Ταγματάρχης Πυροβολικού Νικόλαος Κ. Ζορμπάς.
  • Μαθήματα Πυροβολικής – έκδοση Στρατιωτικού Σχολείου των Ευελπίδων, 1885, συγγραφέας Ταγματάρχης Πυροβολικού Νικόλαος Κ. Ζορμπάς.
  • Διδασκαλία εκτελέσεως τοπογραφικών εργασιών – έκδοση της Επιτελικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Στρατιωτικών της Γαλλίας για τον Ελληνικό στρατό, 1900, συγγραφέας Υποστράτηγος εκ του Πυροβολικού Ιωάννης Καλλιοντζής.
  • Τακτική BALCK – συγγραφείς Αντισυνταγματάρχης Ξενοφών Στρατηγός και Ταγματάρχης Ελευθέριος Βενάρδος, 1910.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταγματάρχης Πυροβολικού Νικόλαος Κ. Ζορμπάς ήταν ο αρχηγός του Στρατιωτικού Συνδέσμου και τέθηκε επικεφαλής της επανάστασης στο Γουδί (Κίνημα στο Γουδί) στις 15 Αυγούστου 1909 που είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση της κυβέρνησης του Δημητρίου Ράλλη και την απομάκρυνση του διαδόχου Κωνσταντίνου και των λοιπών βασιλοπαίδων από το στράτευμα. Ο Ταγματάρχης Ζορμπάς, που δεν επιθυμούσε την εγκαθίδρυση δικτατορίας, αλλά και δεν μπορούσε να ανεχθεί τον παλαιοκομματισμό, κάλεσε τον Οκτώβριο του 1909 από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο να ηγηθεί της ανορθωτικής προσπάθειας της χώρας.

Τα βιβλία παρέδωσε ο επίτιμος πρόεδρος Κώστας Δράκος στον Πρόεδρο του Συνδέσμου Σταύρο Ανδρέου και τον έφορο του Μουσείου του Συνδέσμου Γιώργο Σέρβο.

 

Privacy Policy Settings