ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Ε.Π.

Την Παρασκεύη 26 Ιουνίου 2020 διεξήχθη στο οίκημα του Συνδέσμου μας, η ετήσια Γενικη Συνέλευση η οποία ήταν
και εκλογική. Μετά το πέρας της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν εκλογές και οι εκλεγέντες
Διοικητικοί Σύμβουλοι όπως προβλέπεται απο το Καταστατικό, συνεδρίασαν και καταρτίστηκε
σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ως ακολούθως:

 

Γεώργιος Γεωργιάδης –Προέδρος

Χρίστος Χριστοδούλου-Αναπληρωτής Προέδρος

Κώστας Σιζόπουλος- Αντιπρόεδρος

Ευθύμιος Ευθυμίου-Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Ζίζιρος- Αντιπρόεδρος

Ευαγόρας Θεμιστοκλέους-Γενικός Γραμματέας

Γιάννος Ιωάννου-Ταμίας

Ανδρέας Κυπρή-Βοηθός Γενικός Γραμματέας

Νίκολας Ανδρέου-Βοηθός Ταμίας

Γεώργιος Σέρβος Μέλος

Σταύρος Ανδρέου-Μέλος

Αντώνης ΜούροςΜέλος

Σωκράτης Σωκράτους-ΜέλοςPrivacy Policy Settings