ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 στο οίκημα του Συνδέσμου στην οδό Αθηνάς 15 στη Λευκωσία, η Τακτική Γενική και Καταστατική Συνέλευση του Συνδέσμου μας.
Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν τα πιο κάτω:

  1. Έκθεση των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Ταμειακή Έκθεση και Έκθεση Ελεγκτών για το έτος 2018
  3. Ορισμός Ελεγκτών
    Κατά τη Καταστατική Συνέλευση εγκρίθηκαν όλες οι Καταστατικές αλλαγές που απαιτούνται σχετικά με τη συμμόρφωση των Σωματείων με το νέο νόμο και τους νέους κανονισμούς λειτουργίας τους.
    Στη Συνέλευση παρευρέθηκε μεγάλος αριθμός μελών του Συνδέσμου μας

Privacy Policy Settings