ΤΑΚΤΙΚΗ ETHΣIA ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TOY ΠAΓKYΠPIOY ΣYNΔEΣMOY EΦEΔPΩN ΠYPOBOΛIKOY

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ETHΣIA ΓENIKH ΣYNEΛEYΣH TOY
ΠAΓKYΠPIOY ΣYNΔEΣMOY EΦEΔPΩN ΠYPOBOΛIKOY
ΣTO OIKHMA TOY ΣYNΔEΣMOY ΣΤΗΝ
OΔO AΘHNAΣ 15 ΣTH ΛEYKΩΣIA
ΠEPIOXH XPYΣAΛINIΩTIΣΣAΣ
THN ΠAPAΣKEYH 17/4/2015 KAI ΩPA 19:00
H ΣYNEΛEYΣH ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ EKΛOΓIKH
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 99666222

Privacy Policy Settings