ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2022

Πρός:ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                             

7η Ιουνίου 2022

      

Προσκαλείστε στην πιο πάνω Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022,ώρα 19.00 στο οίκημα μας οδός Αθηνάς 15, 1017 Λευκωσία.

Εάν μέχρι τις 19.00 δεν συμπληρωθεί το 50% των Μελών που διευθέτησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2021,η Συνέλευση θα αναβληθεί για 30 λεπτά.Μετά τα 30 λεπτά οι παρόντες θα θεωρηθούν απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Έγκριση Πρακτικών/πεπραγμένων  για το έτος 2020

2.Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2021

3.Οικονομική Έκθεση 2021-Προυπολογισμός 2022

4.Συζήτηση για τα πιό πάνω θέματα

5.Διάφορα

6.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2021,να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται και να προταθούν απο 2 Μέλη του Σωματείου μας που επίσης έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2021.

Έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Γεωργιάδης                                                                                Ευαγόρας Θεμιστοκλέους

Πρόεδρος                                                                                                   Γραμματέας

ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝH ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Privacy Policy Settings