ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2023

Προσκαλείστε στην Ετήσια Γενική  Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023,ώρα 18.30 στο οίκημα μας οδός Αθηνάς 15, 1017 Λευκωσία.

Εάν μέχρι τις 18:30 δεν συμπληρωθεί το 50% των Μελών που διευθέτησαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2022, η Συνέλευση θα αναβληθεί για 30 λεπτά. Μετά τα 30 λεπτά οι παρόντες θα θεωρηθούν απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ:

1.Έγκριση Πρακτικών/πεπραγμένων  για το έτος 2022

2.Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων για το έτος 2022

3.Οικονομική Έκθεση 2022-Προυπολογισμός 2023

4.Συζήτηση για τα πιό πάνω θέματα

5.Διάφορα

Έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Κοφτερός                                                                               Ευαγόρας Θεμιστοκλέους

Πρόεδρος                                                                                               Γραμματέας

Privacy Policy Settings