ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021

Προς : ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Καλείστε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού που θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 ώρα 19.00 στο οίκημα μας οδός Αθηνάς  15,1017 Λευκωσία.

Εάν μέχρι τις 19.00 δεν συμπληρωθεί το 50% συν 1 των μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2021 η Συνέλευση θα αναβληθεί για 30 λεπτά.

Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού οι παρόντες θα θεωρηθούν απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση πρακτικών για το έτος 2020

2.Έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2020

3.Οικονομική έκθεση/Διορισμός Ελεγκτών

4.Εκλογή δύο (2) πρόσθετων Διοικητικών Συμβούλων για συπλήρωση του αριθμού 15 ΔΣ

5.Διάφορα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη του ΔΣ  πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2021 και να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο υποψηφιότητας που μπορούν να προμηθευτούν από το οίκημα.

Το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail (info@pyrovolitis.org.cy) το αργότερο μέχρι 15/6/2021.

Η παρουσία σας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση προυποθέτει την τήρηση των Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας που θα βρίσκονται σε ισχύ στις 25/6/2021.

Γιώργος Γεωργιάδης

Πρόεδρος 

Privacy Policy Settings