ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΙΑΣ
Όνομα Πατρός:
ΑΝΔΡΕΑΣ
Τόπος Καταγωγής:
ΚΥΘΡΕΑ
Βαθμός:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στη περιοχή του χωριού :
ΕΠΗΧΩ
Ημερομηνία θανάτου:
15/8/1974
173 ΜΑ/ΤΠ

Privacy Policy Settings