ΛΟΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΟΝΗ

Ονοματεπώνυμο:
ΛΟΙΖΟΣ ΣΑΒΒΑ ΣΙΟΝΗ
Όνομα Πατρός:
ΑΝΔΡΕΑΣ
Τόπος Καταγωγής:
ΑΚΑΚΙ
Βαθμός:
ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή:
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Ημερομηνία θανάτου:
23/7/1974
187 ΜΠΠ

Privacy Policy Settings