ΛΟΙΖΟΣ ΑΒΡΑΑΜ

Ονοματεπώνυμο:
ΛΟΙΖΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
Όνομα Πατρός:
ΧΡΙΣΤΟΣ
Τόπος Καταγωγής:
ΚΩΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ
Βαθμός:
ΕΦΕΔΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή:
ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΠΕΛΛΑΠΑΙΣ
Ημερομηνία Εξαφάνισης:
23/7/1974
181 ΜΠΠ

Privacy Policy Settings