ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΚΟΥ
Όνομα Πατρός:
ΜΙΧΑΗΛ
Τόπος Καταγωγής:
ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟ
Βαθμός:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή:
ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
Ημερομηνία Θανάτου:
14/8/1974
173 ΜΑ/ΤΠ

Privacy Policy Settings