Εφεδρεία : Υποχρεώσεις Εφέδρων κατα τις Ασκήσεις Παρουσίασης

1. Μόλις παραλάβει το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), επιβεβαιώνει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της άσκησης και τον τόπο που θα παρουσιασθεί.

2. Κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται σε αυτό, παρουσιάζεται στον καθορισμένο τόπο έγκαιρα, φορώντας τη στολή, τα διακριτικά του βαθμού του και φέροντας μαζί του τον ατομικό σάκο, υλικά και οπλισμό που χρεώθηκε από τη μονάδα του.

3. Να έχει μαζί του, το Ε.Φ. Πορείας, την πολιτική του ταυτότητα, το Ατομικό του βιβλιάριο και το Φ.Α.Π που του επιδόθηκε.

Από την ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ

Privacy Policy Settings