ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 στο οίκημα του Συνδέσμου μας, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Πυροβολικού.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που συζητήθηκαν ήταν:

1.Έγκριση των Πρακτικών της ΓΣ 2020

2.Έκθεση πεπραγμένων απο τον Πρόεδρο για το έτος 2020

3.Έκθεση απο τον Ταμία για την οικονομική κατάσταση/έγκριση Ελεγμένου Ισολογισμού 2020 και       επαναδιορισμός Ελεγκτών για το 2021.

4.Συμπληρωματική εκλογή δύο Διοικητικών Συμβούλων των κ.κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου και Χριστάκη Χριστοφόρου.

5.Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν το Σύνδεσμο.

Privacy Policy Settings