ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗ

Ονοματεπώνυμο:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗ
Όνομα Πατρός:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Τόπος Καταγωγής:
ΜΑΚΡΑΣΥΚΑ
Βαθμός:
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
Έπεσε ηρωικά μαχόμενος στην περιοχή:
ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
Ημερομηνία Ημερομήνια:
14/8/1974
173 ΜΑ/ΤΠ

Privacy Policy Settings