Ήγγικεν η ώρα των Βρετανικών βάσεων

Η πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του ανώτατου δικαστικού οργάνου στον κόσμο, στην υπόθεση της νήσου Μαυρίκιος στον Ινδικό Ωκεανό εναντίον της Βρετανίας, αποτελεί την επισφράγιση των διαχρονικών γνωμοδοτήσεων πολλών έγκριτων νομικών στην Κύπρο και στο εξωτερικό ότι οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο υφίστανται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και αποτελούν κατάλοιπο αποικιοκρατικής πρακτικής το οποίο πρέπει να τερματιστεί άμεσα. 

Η αναφορά στην απόφαση ότι «συνεχιζόμενη άσκηση διοίκησης εδάφους από την πρώην αποικιακή δύναμη, το οποίο δεν κατέστη μέρος της αποαποικιοποίησης, συνιστά συνεχιζόμενη παράνομη διεθνώς πράξη και πρέπει να τερματίζεται το συντομότερο δυνατό» και ότι «Δε νοείται νόμιμη σύναψη διεθνούς σύμβασης εκεί όπου ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τελεί υπό την διοίκηση του άλλου μέρους», σε συνδυασμό με την απόφαση του Ανωτάτου Βρετανικού Δικαστηρίου ότι οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο είναι ουσιαστικά αποικίες, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο πρέπει να αποχωρήσουν όσο πιό γρήγορα γίνεται.

Το μεγάλο ερώτημα που εγείρεται μετά την εν λόγω απόφαση είναι αν και πως θα την εκμεταλλευτεί η κυπριακή κυβέρνηση προς όφελος του Κυπριακού λαού.  Ως γνωστό, απότο 1960 και εντεύθεν 99 τετραγωνικά μίλια Κυπριακού εδάφους βρίσκονται υπό τον έλεγχο την Βρετανών, προκαλώντας πολλά προβλήματα και διαφυγόντα οφελήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τον κυπριακό λαό.  Η μέχρι σήμερα κυπριακές κυβερνήσεις δεν τόλμησαν να αμφισβητήσουν το καθεστώς τον βάσεων.  Με ηττοπαθή φιλοσοφία χαίδευαν τα αιματοβαμμένα χέρια των αποικιοκρατών, παρά την ποντιοπιλατική στάση τους έναντι του Τούρκου εισβολέα και τη συνεχιζόμενη εχθρική στάση τους στη διεκδίκηση εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου.  Ακόμη και αυτός ο υποτιθέμενος κομμουνιστής Πρόεδρος Χριστόφιας σε επίσημη επίσκεψή του στο Λονδίνο καθυσήχασε τους πρώην αποικιοκράτες ότι το θέμα των βάσεων θα το ξεκαθαρίσουν «τα παιδιά και τα εγγόνια μας».

Όπως είναι γνωστό, το μεγαλύτερο μέρος των 99 τετραγωνικών μιλίων δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς.  Εξ’ ου και η Βρετανία, όπως προκύπτει από αρχεία της κυβέρνησής της, ήταν έτοιμη να επιστρέψει σημαντικό μέρος των εδαφών λόγω υψηλού κόστους συντήρησης, αλλά δεν το έπραξε για να μην δυσαρεστήσει την Τουρκία.  Γι’ αυτό και το 2004 προσφέρθηκε σε περίπτωση λύσης να προσφέρει μέρος των εδαφών που χρησιμοποιεί.

Οι γεωπολιτικές αλλαγές στην περιοχή μας και ιδιαίτερα η εξεύρεση σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ, έχουν αυξήσει αισθητά την γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου για τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Ιταλία και την Ευρωπαική Ένωση.  Η παραχώρηση στρατιωτικών διευκολύνσεων στην Γαλλία είναι γεγονός.  Η πιθανότατη δημιουργία σταθμού υγροποίησης από την ΕΧΧΟΝ Μobil στην Κύπρο είναι βέβαιο ότι θα εγείρει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για στρατιωτική ασφάλειά του.  Η σταθεροποίηση του φιλορωσικού καθεστώτος Άσσαντ στη Συρία σε συνδυασμό με την αντιαμερικανική πολιτική του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία, έχει δημιουργήσει σημαντικό κενό ασφάλειας στην ΝΑ Μεσόγειο το οποίο οι ΗΠΑ επιβάλλεται να καλύψουν με την δημιουργία νέων στρατηγικών συμμάχων. Η Κύπρος, ως το μόνο Ευρωπαικό κράτος και το μόνο δημοκρατικό πέραν του Ισραήλ στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας λόγω και των εξαιρετικών του σχέσεων με την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο. Ως εκ τούτου, υπό τις περιστάσεις αποτελεί κατάλληλο σρατηγικό εταίρο για τις ΗΠΑ.

Τα πιό πάνω σε συνδυασμό με την επικείμενη έξοδο της Αγγλίας από την Ευρωπαική Ένωση απομειώνουν την αξία του επιχειρήματος των Βρετανών ότι οι βάσεις στους στην Κύπρο δήθεν εξυπηρετούν την διεθνή ασφάλεια στην περιοχή.

Η Κυπριακή κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τις ΗΠΑ, την Γαλλία και την Ευρωπαική Ένωση επιβάλλεται να ζητήσει την αποχώρηση των Βρετανικών βάσεων, την αλλαγή χρήσης όλου του εδάφους στην Δεκέλια και μεγάλου μέρους του εδάφους στο Ακρωτήρι προς όφελος των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παραχώρηση στις ΗΠΑ και στην Γαλλία στρατιωτικών  διευκολύνσεων στην βάση Ακρωτηρίου. Με τον τρόπο αυτό θα απαλλαγούμε μιά και καλά από το αποικιοκρατικό κατάλοιπο των βάσεων και θα απαγκιστρωθούμε από την Βρετανία που με υποκριτική μανία καταδιώκει την Κυπριακή Δημοκρατία από της ίδρυσής της. 

Άθως Κοιρανίδης Έφεδρος Υπολοχαγός Πυροβολικού                                                                      
Μέλος ΔΣ ΠΝΟΗΣ ΛΑΟΥ              

Privacy Policy Settings