Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσωμεν

Απολυτίκιο της Αγίας Βαρβάρας Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσωμεν εχθρού γαρ τας παγίδας συνέτριψε και ως στρουθίον ερρύσθη εξ αυτών,...