Παγκύπριος Σύνδεσμος Εφέδρων Πυροβολικού

Ένας φάκελος, ένα δισκάκι, μια ιστορική διετία της Ηρωικής 181 ΜΠΠ

Έχουμε παραλάβει πριν από λίγο καιρό ένα φάκελο από τη Δράμα Ελλάδος με περιεχόμενο ένα δισκάκι ηλεκτρονικού υπολογιστή. Αποστολέας ο Ταξίαρχος Ε.Α. Κούκουρας Δημήτριος διοικητής της Γ’ Πυροβολαρχίας της Ηρωικής 181 ΜΠΠ την περίοδο Αυγούστου 1973 – Αυγούστου 1975.

Έκπληξη και συγκίνηση έχει προκαλέσει σε εμάς το άνοιγμα του δισκακιού. Εικοσιοκτώ ιστορικές φωτογραφίες της 181 Μ.Π.Π. της πιο πάνω περιόδου, η καθεμιά μια ιστορία.

Έχουμε επιλέξει δεκαπέντε από αυτές τις οποίες προβάλλουμε χωρίς περαιτέρω σχόλια. Άλλωστε οι λεζάντες που τις συνοδεύουν είναι πλήρως επεξηγηματικές.

Privacy Policy Settings