Ένας φάκελος, ένα δισκάκι, μια ιστορική διετία της Ηρωικής 181 ΜΠΠ

Έχουμε πρόσφατα παραλάβει ένα φάκελο από τη Δράμα Ελλάδος με περιεχόμενο ένα δισκάκι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Αποστολέας ο Ταξίαρχος Ε.Α. Κούκουρας Δημήτριος διοικητής της Γ’ Πυροβολαρχίας της Ηρωικής 181 ΜΠΠ τη περίοδο Αυγούστου 1973 – Αυγούστου 1975.

Ρίγος συγκίνηση είχε προκληθεί σε όλους μας όταν ανοίξαμε το δισκάκι.

Εικοσιοκτώ ιστορικές φωτογραφίες της 181 ΜΠΠ της πιο πάνω περιόδου, η καθεμιά μια ιστορία.

Έχουμε επιλέξει δέκα από αυτές και τις οποίες προβάλλουμε χωρίς περαιτέρω σχόλια. Άλλωστε οι λεζάντες που τις συνοδεύουν είναι πλήρως επεξηγηματικές..

Privacy Policy Settings